Lưu Trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2020

Ứng dụng của khí SF6

Sulphur hexafluoride (SF6) là một chất cách điện tuyệt vời cho các ứng dụng điện áp cao. Nó là chất khí trơ, nhiệt độ thấp, không cháy, không độc, không ăn mòn. Sự kết hợp các đặc tính hóa học, nhiệt và điện giúp của khí SF6 mang lại rất nhiều ưu điểm và công […]

Liên hệ ngay với chúng tôi!