Contact Us

Tell us your message

Please don't hesitate to contact us if you have any questions.

  Address

  15, Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội

  Email

  Email us

  admin@novigas.vn

  Hotline 24/7

  088 8693 336

  024 3 204 7019

  novigas logo footer

  Công ty TNHH Novigas thành lập 2017, chuyên sản xuất và cung cấp các loại khí công nghiệp, khí đặc biệt, khí y tế, khí hiệu chuẩn. 

  Copyright @2021  All Right Reserved

  payments.png