Xe đẩy chai khí được dùng để vận chuyển các chai khí các chai khí tại nhà xưởng và đẩy các chai khí trên công trình. Làm giảm nhân lực và dễ dàng vận chuyển

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Liên hệ ngay với chúng tôi!