Khí Amoniac (NH3)

Số CAS: 7664-41-7

Số EINECS: 231-635-3

Số UN: UN1005

Độ tinh khiết:  99,8%-99,999%

Đặc điểm: Chất lỏng không màu, có mùi hắc đặc trưng và nhẹ hơn không khí.

 

Danh mục:
Liên hệ ngay với chúng tôi!