Xe đẩy chai khí- Cylinder trolley

  1. Xe đẩy chai khí loại 2 bánh xe dùng cho 1 chai
  2. Xe đẩy chai khí loại 2 bánh xe dùng cho 2 chai
  3. Xe đẩy chai khí loại 3 bánh xe dùng cho 1 chai
  4. Xe đẩy chai khí loại 3 bánh xe dùng cho 2 chai
  5. Xe đẩy chai khí loại 4 bánh xe dùng cho 1 chai
  6. xe đẩy chai khí loại 4 bánh xe dùng cho 2 chai
  7. Xe đẩy bình khí sử dụng cho bình chứa khí lỏng, loại bình to chứa Argon, Nito, oxy lỏng, phổ biến là bình XL-45
  8. Xe đẩy chai khí gia công theo yêu cầu
  Liên hệ ngay với chúng tôi!