Thẻ lưu Trữ: ứng dụng của khí oxygen

ung dung cua khi oxy

Ứng dụng của khí oxy O2.

Ứng dụng của khí oxy O2 thường được mặc định trong suy nghĩ của mọi người là sử dụng cho mục đích y tế. Tuy nhiên, trên thực tế, khí oxy được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hơn rất nhiều. Nhắc đến khí oxy, ai cũng nghĩ nó là loại khí thở, dùng cho […]

Liên hệ ngay với chúng tôi!